LOGO

 Welcome to Siyathemba Local Municipality

Siyathemba Municipality incorporates the previous municipal areas of Prieska,

 Marydale and Niekerkshoop.

Siyathemba Munisipaliteit inkorporeer die vorige munisipale gebiede van Prieska, Marydale en Niekerkshoop

As a municipality we are committed to developing our region through expansion

of tourism agriculture and industry.

As 'n munisipaliteit is ons verbind tot die ontwikkeling van ons streek deur die uitbreiding van toerisme, landbou en industrie√ę